top of page

NPL_ सामान्य मेनु  SÄMÄN’YA MËNU 

फ्राइङ स्टोर

क्रोकेट्स €9.50

रबास €12

आलु 3 सस €5.80

विभिन्न फ्राइड खानाहरू €10

माछा र चिप्स €8.50

रातो मिर्च संग सॉसेज €9

 

राशन र सुरुवातकर्ताहरू

बोनिटो एन्कोभिजसँग €15

जियाबोगा सलाद €16

एन्कोभिजको जोडी €14

चम्मच प्लेट €16

चामल रगत ससेज €9.50

गुइजुएलो ह्याम €21

चीज बोर्ड €18

 

माछा र समुद्री खाना

बिस्कयान-शैली कोड €16

ग्रील्ड स्क्विड €20

जुआनिटो स्टाइल स्क्विड €20

मिश्रित ग्रिल €28

झिंगा €19

ठूलो क्लम €16

हेक १९

 

मीट्स

रिब यूरो १६

एन्ट्रेकोट €19

मगरेट €19

काचोपो €15

पुरानो लुगा €14

pan 15x6 FOTO TERRAZA 21 09 23.jpg
bottom of page